เกี่ยวกับ พม่า

พม่า หรือ เมียนมาร์ กำลังกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง โดยเฉพาะหลังการเปิดประเทศของรัฐบาลทหาร ส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวพม่าเพิ่มขึ้นมาก ความน่าสนใจของพม่ามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจำนวนมาก (เน้นที่วัดและเจดีย์)

image description
Best Seasons:เที่ยวได้ทั้งปี
Popular Location:เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวสิกอง, พระธาตุมุเตา, พระธาตุอินแขวน, พระมหามัยมุนี

โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า