เกี่ยวกับ ไต้หวัน

เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกงและมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม” เที่ยวช่วงไหนดี เกาะไต้หวันสามารถเที่ยวได้ทั้งปี โดยสภาพอากาศของเมืองต่างๆ ในเกาะจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน ในช่วงฤดูร้อน (พฤษภาคม-กันยายน) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27-35 องศา ในขณะที่ช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 10 องศา แต่ถ้าไปเดือนช่วงเดือนกุมพาพันธ์จะได้ชมซากุระบานด้วย

image description
Best Seasons:เที่ยวได้ทั้งปี
Popular Location:ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค, วัดหลงซันซื่อ, อนุสรณ์สถานวีรชน

โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน