ประเทศตุรกีมีอะไรบ้าง

ตุรกีมีสภาพแผ่นดินเป็นคาบสมุทร ซึ่งขนาบข้างด้วยทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีลักษณะภูมิประเทศหลักเป็นที่ราบสูงและชายฝั่ง ประเทศตุรกีมีภาษาทางการเพียงภาษาเดียวคือภาษาตุรกี ซึ่งภาษาตุรกียังเป็นภาษาที่พูดในหลายพื้นที่ในยุโรป เช่นไซปรัส ทางตอนใต้ของคอซอวอ มาเซโดเนีย และพื้นที่ในคาบสมุทรบอลข่านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมัน ศาสนา ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม (31,129,845 คน) ที่เหลือเป็นคริสต์นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์ (73,725 คน) คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์ทอดอกซ์ (69,526 คน) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (25,833 คน) คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (22,983 คน) และยิว(38,267 คน)

image description
Best Seasons:เที่ยวได้ทั้งปี
Popular Location:คัปปาโดเจีย,วิหารเซนต์โซเฟีย,สุเหร่าสีน้ำเงิน,ปราสาทปุยฝ้าย

โปรแกรมท่องเที่ยว

ประเทศตุรกี