อุณหภูมิ - พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศ จีน
  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีทั่วโลก

Program Tours ทวีป  Asia
  เลือกประเทศ : ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮาร์บิ้น | นิวซีแลนด์ | ออสเตรเลีย | อินเดีย |
  RMTID03 // มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)  
22-24 ตค./18-20 พย./10-12 ธค./31 ธค.-2 มค./1-3 มค.60
ราคา ราคาเริ่มต้น 17,900
สายการบิน
วันที่1:กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา วันที่2:ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม น้ำตกตาดกวางซี วันที่3:วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

 ตารางการเดินทาง

 อัตราค่าบริการ
 ผู้ใหญ่   0 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)   0 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)   0 บาท
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม   0 บาท

     แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ( * ข้อมูลที่ต้องกรอก)
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลยโทรศัพท์
* ที่อยู่
* วันที่เดินทาง 22-24 ตค./18-20 พย./10-12 ธค./31 ธค.-2 มค./1-3 มค.60
* จำนวนผู้โดยสาร
คน ผู้ใหญ่
0 บาท
คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)
0 บาท
คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)
0 บาท
คน พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
0 บาท
รวมเป็นเงิน บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
   57442     ใส่ตัวเลขที่เห็นครับ
 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเก๊า ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว