อุณหภูมิ - พยากรณ์อากาศ
  พยากรณ์อากาศ จีน
  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีทั่วโลก

Program Tours ทวีป  Asia
  เลือกประเทศ : ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์บาหลี | ทัวร์พม่า | ทัวร์ฟิลิปปินส์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮาร์บิ้น | นิวซีแลนด์ | ออสเตรเลีย | อินเดีย |
  RMTZGM02 // BLESSING MYANMAR 3D2N  
เดินทางเตือนตุลาคม-ธันวาคม 59
ราคา ราคาเริ่มต้น 12,900
สายการบิน
วันที่1:กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา) วันที่2:ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง วันที่3:เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต -วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ

 ตารางการเดินทาง

 อัตราค่าบริการ
 ผู้ใหญ่   0 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)   0 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)   0 บาท
 พักห้องเดี่ยวเพิ่ม   0 บาท

     แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง ( * ข้อมูลที่ต้องกรอก)
* ชื่อผู้จอง
* อีเมล์
* หมายเลยโทรศัพท์
* ที่อยู่
* วันที่เดินทาง เดินทางเตือนตุลาคม-ธันวาคม 59
* จำนวนผู้โดยสาร
คน ผู้ใหญ่
0 บาท
คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)
0 บาท
คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)
0 บาท
คน พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
0 บาท
รวมเป็นเงิน บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
   97199     ใส่ตัวเลขที่เห็นครับ
 

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์เกาหลี ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเก๊า ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว